دلم میخواد صدا باشم

صدای ماهی ها باشم

بگم حباب بگی حباب

دلم میخواد هوا باشم

دلم میخواد هوا باشم

از لب تو رها باشم

برای داشتن چشات

دلم میخواد خدا باشم .........

   آلبوم مهرنوش حتما با عشق گوش بدید....                                                                       مهرنوش(آلبوم چشمات)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید