حالا

بر نیمه شب زمستانم

به برف بگوبی صدا ببارد

تنها

سرزمین غارت شده ای دارم

و فنجانی که نشسته ام

تا همیشه کنارم باشی...

                                                                                13

/ 0 نظر / 2 بازدید