هفت روز از سال ٩٠گذشت با همین سرعت با همین شتاب و با همین دلتنگی

دلتنگی هایم را دوست دارم

اما نبودن ها را هرگز...

امیدوارم ١٠سال آینده هم با همین سرعت...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید