پدر و مادر مهربانم

شما تنها کسانی هستید که بوسه هایتان واقعیست دوست داشتنتان بوی خدا میدهد و چشمانتان نوید امید است بوسه می زنم بر دستان لرزانتاندلم به وجودتان خوش است و قلبم با دعایتان آرام میگیرد

دوستتان دارم

امروز به مامان قول دادم بفرسمشون برن کربلا مامان میگفت دلشو توی حرم امام حسین جا گذاشته.

خدایا کمکم کن بتونم خوشحالشون کنم

بیایید قدر پدر مادرهامون و بیشتر بدونیم...

/ 0 نظر / 2 بازدید