به باورهام ایمان دارم

به دعا به معجزه ایمان دارم

ماورا نیست واقعیته

من سیگاری نیستم نبودم نخواهم بود این جمله واسه اونی که اومده بود گفته بود سیگار نکش ضرر داره اما ممنون از دلواپسیتون

طعمی که توی جدایی هست در وصال نیست

با واقعیت باید زندگی کنم و نپذیزمش

به هیشکیم ربطی نداره

من ماندم تنهای تنها...

/ 0 نظر / 2 بازدید