انگار...

فکر می کنم باقی مونده عمرم رو باید ...

شکل یه آدم که کلش به سمت عقبه اما حرکتش به سمت جلو ...

پاییز هم نتونست...

د ل م تنگ است برای دلتنگی هایم

                                                                                                13

/ 0 نظر / 2 بازدید