در اوج ناباوری به باور رسیدن آدم رو دیوانه میکنه

تو را چگونه تو بنامم که بیشتر از خودم با منی؟

وقتی به این باور میرسی که دیگه هیچ راهی نداری اما هنوز ته دلت یه چیزی میگه صبور باش این یعنی امید؟

خدا رو چه دیدی شاید ...

چشمام درد می کنه اما باید هنوز منتظر باشم !

الاهی که چشم به راه هیچکسی نمانید

/ 0 نظر / 2 بازدید