درد کلیه،ماء شعیر تلخ،بستنی،فالوده،تغییر سمت وجابجایی،کلوچه نادری،صحبت در گوشی...،شروع شدن سریال 11شب،خوردن مسکن یا ماءشعیر خوب شدن و آروم شدن،یه بوس کوچولو و دست تکون دادن وثبت شدن توی حافظه بلند مدتم...

/ 5 نظر / 2 بازدید
راه بی پایان

سلام ... اول ...اول ... [لبخند] خوشحالم ... برای تو ... خودم ... دعا میکنم ... برای تو ... نه برای خودم ... میشه برای من دعا کنی ... [گل]

شقایق

انتظار ها،انتظار ها،تب ساعات جوانی در خیابان های پر درخت عطشی سوزان برای هر آنچه گناه می نامندش... آندره ژید

راه بی پایان

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست ، گل شدن هنر است تقدیم به سرور گلها . . . [گل][گل][گل][گل]

راه بی پایان

همیشه به یادتم ، تا تو هم لحظه ای به یاد کسی که بیادت هست باشی . . . ! هادی .