دلتنگی...

هر چقدر اشتباه و گناه هم که داشته باشی خدا واست توی اولین مسیرت یه دوربرگردون خوشکل گذاشته واسه برگشتن حتی اگر خیلی دور شده باشی وقتی فهمیدی اشتباست وقتی فهمیدی غلطه دور برگردونو رد نکن ببینش و برگرد هیچ وقت دیر نیست....

ماه رجب رو به همه تبریک میگم

باز هم

همه چی خوبه فقط دلتنگم...

/ 0 نظر / 14 بازدید