تـو نیـستی و ایـن در و دیـوار هیـچ‌وقـت... غـیر از تـو مـن به هیچ‌کـس انگـار هیـچ‌وقـت... این‌جـا دلـم بـرای تـو هِـی شور می‌زنـد از خـود مواظـبت کـن و نـگـذار هیـچ‌وقـت... اخـبار گـفت شهر شما امـن و راحـت است مـن بـاورم نـمی‌شود، اخـبار هیـچ‌وقـت... حیفــند روزهـای جـوانی، نـمی‌شوند این روزهـا دو مرتـبه تکــرار هیـچ‌وقـت من نـیستم بیـا و فـراموش کـن مرا کی بوده‌ام بـرات سـزاوار؟... هیـچ‌وقـت! بـگـذار مـن شکـسته شوم تـو صبـور باش جـوری بـمان همیـشه که انگـار هیـچ‌وقـت...

این پست بالا رو یکی از بهترین دوستهام واسم فرستاد که فکر کنم حدود یک سال پیش پست قبلی خودمم بود 

با یاد علی دوست داشتنی و به احترام قلب مهربون و لطف بی کرانش اینجا مجددا گذاشتم که همه مثل خودم ازش لذت ببرید....

او یک فرشته است...

/ 0 نظر / 2 بازدید