چیزی پشت این واژه ها نیست

بیهوده سرک می کشی

نه اندیشه ای هست نه حرفی!

تنها بارش مکرر حروفیست که نمی شناسمشان....

/ 0 نظر / 2 بازدید