که با

دوستی فراتر از اون چیزیه که فکر کنی

من همیشه گفتم بازم میگم همیشه هستم

فقط یاد بگیر به جای من تصمیم نگیر

من اگر فکر ÷ول بودم این اوضام نبود

سعی کن چشمات رو خوب باز کنی سعی کن عجولانه تصمیم نگیر و سعی کن قبل از کاری که قراره انجام بدی همه چیزش رو خوب در نظر بگیری.

من همیشه هستم تا هر وقت که تو بخوای میتونم تحمل کنم به شرطی که تو بخوای

...

بی انصاف تنها واژه ای که الان بهت میاد....

/ 0 نظر / 2 بازدید