سادگی رو شنیده بودم

ولی فقط نه ساعت کافی بود تا ببینم

بخشش و مهربونی رو شنیده بودم

بارها و بارها هم تمرین کرده بودم

ولی فقط نه ساعت کافی بود تا یاد بگیرم چه جور همه رو دوست داشته باشم

فهمیدم اشتباهی به من میگن مهربون

فقط نه ساعت کافی بود تا باور کنم خیلیییییییییییی دورم از حرفام

از باورام

همش ادعا بود

فقط نه ساعت کافی بود تا بفهمم انسانیت یعنی انسان بودن در معامله حتی اگر طرف مقابل انسانیتو درک نکنه

فقط نه ساعت ...

/ 0 نظر / 2 بازدید