غم دنیاست وقتی عشقت دور از اینجاست

غم دنیاست دل آد م بشه حساس

وقتی عشقت توو دلش نباشه احساس

پ.ن:دیگه بهش نمی رسی 

/ 0 نظر / 16 بازدید