دیوار چیست؟

آیا بجز دو پنجره ی رو به روی هم

اما بی منظره؟؟

                                                                                                     قیصر

/ 0 نظر / 2 بازدید