یک روز مانده به پایان رمضان 90 دل گرفته و ضعیف با چشمانی خیره به نمیدانم کجا...

با دلی مملو از نمی دانم چه

هر شروعی پایانی داردشاید سال دیگری وجود نداشته باشدبرایم دعا کنید در دعای وداع با ماه مبارک رمضان

هرچه هست از اوست...

و

بازگشت همه به سوی اوست...

هوالباقی

 

                                                                               13

/ 0 نظر / 2 بازدید