امروز وقتی مثل همیشه وقتی داشتم دونه میریختم واسه گنجشکا دلم یه دفه گرفت

علتش رو هرگز نفهمیدم!

اما وقتی بعد از چند دقیقه دیدم گنجشکا دور هم جمع شدن و دارن دونه هارو با سرعت نور میخورن خندم گرفت.

 پرنده ها توی این هوای سرد خیلی سخت غذا گیرشون میاد کاش به فکر شون  باشیم

 

 

                                                                                                      13

/ 0 نظر / 2 بازدید