درست تخت کناری فقط 12 روزه دیگه زندست اما خودش نمی دونه بالای 100 بار تصمیم گرفتم که بهش بگم چون حق داشت بدونه اما جراتش رو نداشتم

بدن کاملا لاغر صورتی تیره و صدای گرفته وبا چشمانی که فقط به سقف خیره شده هر وقت بهش نگاه می کرد م سعی می کرد لبخند بزنه اما ...

نفسهاشو میشمردم اما صدای سرفه های پشت سر هم همه چیزو به هم میریخت

هوالشافی

/ 0 نظر / 15 بازدید