پیشنهاد کاری از تهیه کننده اجرای کودکان در شبکه٢ ؟

تست به سبک حرفه ای ... نتیجه+

پیشنهاد در واحد دوبلاژ

تست آماتور ...نتیجه عالی

اما دل خوش سیری چند؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
بچه باحال

داداشی رفتی تیلفیسیون مارو خبر کن بشینیم پای برنامه هات[زبان]