چیزی جز دلتنگی هایم ندارم

تمام دارو ندارم  همین است

تو  و نبودنهایت تمام سهم من از این دنیاست

من سهمی بیشتر از این نمی خواهم

کاش می شد می فهمیدی که چقدر زود تنهام گذاشتی

اما...

یلداییم مراقب خودت باش...

/ 0 نظر / 2 بازدید