و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را می کند خداوند فرمان خود را به انجام می رساندو خدا وند برای هر چیز اندازه ای قرار داده است

/ 0 نظر / 2 بازدید