کچل کردن من چقدر حاشیه به همراه داشت اوپس...

اول با شماره ١٢ زدم یک روز گذشت

بعد با شماره ١٠ زدم دوروز گذشت

از کنار گوشم تا کنار اون یکی گوشم خط انداختم

الانم کلا با ٠

تصمیم برای کچل کردنم خیلی عجیب بود تو ٣ دقیقه اتفاق افتاد....

یکی نیست بگه اصلا به شماها چه که من چرا کچل کردم موهای خودمه دوست داشتم

یکی میگفت بند بودی

یکی میگفت بازداشتگاه ها جدیدا کچل میکنن 

یکی میگفت تو شلوغیا گرفتن بردنش

یکی میگفت شایدسرباز شده

یکی میگفت سند گذاشته اومده بیرون

هی وای من........از دست این مردم ناراحت

از کچل کردنم اصلا ناراحت نیستم از سوالهایی که میپرسن اذیت میشم.....ناراحت

همه یه جوره دیگه نگام میکنن عجیبه چرا؟

/ 0 نظر / 2 بازدید