کلمه ای پیدا نمی کنم که بگم چه حسی دارم...

فراتر از دلتنگی فرا تر از دوستت دارم

فراتر از ...شاید انگار قرار است همیشه بی قرار باشم بیقرار و تو پر باشی از قرار...

هیچ دردی از این بدتر نیست دلم تنگ میشه بیش از حد...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید