وقتی رفتی...

ماندم

می مانم

برای تو...

اما

این بار عاشق تر چشم انتظار تر

این بار می مانم

غمگین تر

................................

چشمانش را که بست مردم

 

/ 0 نظر / 15 بازدید