به عشق ایمان دارم و در این باورم که عشق یک  معجزست...

هر بار به تو فکر می کنم زمان از نو آغاز می شود هر چند میدانم که حضورت جاودانه نیست اما عشقت برای من ابدی می ماند...

منو ببر به غروبی که به دلشوره ی خوبی که ...

بدون دوست دارم فقط همین...

قسشنگیش به اینه که با واقعیت کنار بیایی اما جلوی خاطره ها رو نتونی بگیری

/ 0 نظر / 2 بازدید