درست امروز روزی بود که از اومدنش خوشم نمیومد اما می دونستم دیر یا زود بهش میرسم

امشب تو میری و دلم برات خیلی تنگ میشه

بدون همیشه یه یادتم و دعا گوتم

وقتی تو نیستی نه هست های ما چنانکه بایدند نه باید ها هر روز بی تو روز مباداست...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید