خدایا خودت تنهام نگذار

می دونم که صدام و میشنوی

میدونم که میبینی

صبرم داره ته میکشه عمرمم...!

دیروز وقتی اون ۶تا تابوت رو دیدم با خودم گفتم چقدر بده که آدم عزیزاش رو یک جا از دست بده و تنها باقی مونده خانواده دفن شدن  دونه دونه عزیزهاش و ببینه

دلم می خواست منم مرده بودم ولی اون صحنه هارو نمی دیدم جالب اینجاست که هیچ وقت از اون خیابون رد نمی شدم از بس بدم میومد ،هر چی فکر کردم علتش رو نفهمیدم که چرا از اون مسیر ...

خدا قربون حمکت و بزرگیت برم خودت کمکم کن فقط تویی که قادری...

/ 0 نظر / 2 بازدید