دلتنگی...

چه کاره سختیه دل سنگ بودن...

دارم تمرین میکنم

به فقط شنیدن به فقط نگاه کردن به سکوت کردن

.......................................................................

در گیر رویای توام منو دوباره خواب کن

دنیا اگه تنهات گذاشت تو منو انتخاب کن

/ 0 نظر / 2 بازدید