زیر حرفام میزنم نشد فراموشت کنم

من بمیرم اگه خواستم ترک آغوشت کنم

زیر حرفام میزنم بدون تو بی طاقتم

این روزها خیلی کلافم از خودم ناراحتم

تو رو خدا حرفامو باز به ذل نگیر بیا پیشم

تو رو خدا نگذار که من بیشتر از این شرمنده شم

از اینکه مال هم بشیم چشم تو خیلی ترسیده

جرات عاشقی و باز به قلب عاشقم داده...

/ 0 نظر / 2 بازدید