وقتی حرف جاده میشه انگاری رها می شم

وقتی حس رهایی میاد سراغم خودم و تووی جاده میبینم

جاده قشنگ شهرها رو به هم وصل میکنه

آدمهارو به هم میرسونه

گاهی آرامشی رو میده که ...

اما

نمیدونم درست قرار گرفتم توی این جاده یا نه هر قدمش پر از آرامش و دلشوره

اینارو نوشتم تا بگم واسم دعا کنید که این جاده ای رو که دارم میرم تهش بنبست نباشه....

/ 0 نظر / 2 بازدید