از این راهرو یک نفر رد شده ، که عطرش همونه که تو میزنی

برای به زانو درآوردنم ، تو از مرگ حتی جلو میزنی

از این راهرو یک نفر رد شده ، مثل وقتایی که تو ناراحتی

نفس میکشم با تمام وجود،عجب عطر خوبی زده لعنتی

یه جوری دلم تنگ میشه برات ، محاله بتونی تصور کنی

گمونم نمیتونی حتی خودت ، جای خالیتو تو دلم پر کنی

صدات میکنم تا همه بشنون ، جواب صدام غیر پژواک نیست.

من اونقدر شکستم حس می کنم که ، هیچ ارتفاعی خطرناک نیست.

یه جوری دلم تنگ میشه برات ، محاله بتونی تصور کنی.

/ 0 نظر / 2 بازدید